Netwerk analyse

Is een van de volgende uitspraken van
toepassing op uw huidige netwerk?

- dataverlies
- Trage netwerkverbindingen of überhaupt
. geen verbinding
- Switches of Routers die regelmatig
. vast lopen
- “vreemde” storingen op het netwerk

Voor deze problemen kunnen onze specialisten een netwerkanalyse voor u uitvoeren. Diverse metingen zullen worden gedaan om te kijken waar de eventuele knelpunten zitten, denk hierbij aan lengtes, kwaliteit afmontage en dataverlies. Van deze onderzoeken wordt een meetrapport gemaakt. Aan de hand van dit rapport zullen wij samen met u een oplossing bedenken om het netwerk weer optimaal inzetbaar te maken. Ook als er gekeken moet worden of het netwerk de nieuwe technologieën en snelheden van nu en de toekomst aan kan, kunt u een netwerkanalyse laten uitvoeren, dit compleet met advies en rapportage.

netwerk_onder